بی ام و(BMW)

شرکت سایش تجارت پاسارگاد,فروش لنت ترمز انواع اتومبیل های سواری,انواع لنت ترمز دیسکی، کفشکی و بدون کفشک خودروهای سبک و سنگین

شرکت سایش تجارت پاسارگاد (MHCO) | فروش لنت ترمز انواع اتومبیل های سواری | انواع لنت ترمز دیسکی، کفشکی و بدون کفشک خودروهای سبک و سنگین

 • سری 1

 • سری 3

 • سری 4

 • سری 5

 • سری 6

 • سری 7

 • i8

 • X1

 • X3

 • X4

 • X5

 • Z4

 • X6